Administratie

 Administratie voor bedrijven

 

Wij verzorgen voor bedrijven, stichtingen en verenigingen:

  • Complete boekhoudingen en financiële administraties; onze werkzaamheden beginnen waar u ophoudt, u kunt zelf inboeken en wij doen periodiek controles, maar wij kunnen ook alles voor u doen.. Wij werken met meerdere pakketten, waar wij ook dealer cq. service-point van zijn, o.a.. Account View, Snelstart. Maar ook andere pakketten zijn ons niet vreemd;
  • Facturen: voor uw uitgaande facturen (uw omzet!) hebben wij diverse oplossingen, al dan niet gekoppeld aan uw administratie;
  • Jaarrekeningen en rapportages;
  • Tussentijdse bedrijfsrapportages en prognoses ten behoeve van u zelf of uw bank; wij vinden het belangrijk dat u als ondernemer elke maand weet waar u aan toe bent, zodat u tijdig kunt bijsturen. wij laten uw cijfers spreken, zodat u er wat mee kunt doen;
  • Loonadministraties, inclusief alle (fiscale) afdrachten. Wij hebben een professioneel salarissen-systeem, waardoor wij uw salarisstroken (zowel digitaal als op papier) zeer snel gereed kunnen hebben;
  • Alle fiscale aangiften (zie afzonderlijk tabblad);
  • Incasso opdrachten: wij hebben speciaal voor onze klanten een incasso traject opgezet, waarin maximale resultaten gehaald worden.